Քառակուսու տարբերություն

  • Մաթեմ մեկ

71*69=(70+1)(70-1)=702-12=4900-1=4899

82*78=(80+2)(80-2)=802-22=6400-4=6396

299*301=(300-1)(300+1)=3002-12=90000-1=89999

498*502=(500-2)(500+2)=5002-22=250000-4=249996

x4-1=(x2)2-12

4a2-4=(2a)2-22

16y2-49x2=(4y)2-7x2

9p4-16q6=(3p2)2-4q3

a2-b2=(a-b)(a+b)

y2-x2=(y-x)(y+x)

16-p4=(4-p2)(4+p2)

25-a6=(5-a3)(5+a3)

a(a-b)+b(a+b)+(a-b)(a+b)=a2-ab+ab+b2+a2-b2=a2+a2=2a2

(m-n)(n+m)-(m-n)2+2n2=m2-n2-m2+2mn-n2+2n2=2mn