Քիմիական կապեր

14/09/2022
  1. Բնութագրե՛ք բևեռային կովալենտային կապն ու ոչ բևեռային կովալենտային կապը։

Կովալենտ է կոչվում այն կապը, որը առաջանում է ոչ մետաղների ատոմների միջև ընդհանուր ելեկտրոնային կապի միջև:Կովալենտային կապը լինում է երկու տեսակի ոչբևեռային և բևեռային:

  1. Բնութագրե՛ք իոնային կապը։

Իոնային է կոչվում այն կապը, որը առաջանում է մետաղների և ոչ մետաղների ատոմների միջև տարբեր լիցքավորված իոների միջև

  1. Պատկերեք կապերը հետևյալ միացութ֊յունների մոլեկուլներում։

HJ , Br2 ,NH3 ,N2 ,SO2