Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

19/10/2022
  1. Սահմանե՛ք ու պարզաբանե՛ք քայքայման ռեակցիա հասկացությունը:
  1. Սահմանե՛ք ու պարզաբանե՛ք միացման ռեակցիա հասկացությունը:
  1. Հետևյալ ռեակցիաների սխեմաներում կետերի փոխարեն գրե՛ք համապատասխան նյութերի բանաձերն ու հավասարեցրե՛ք:Յուրաքանչյուրի դեպքում որոշե՛ք ռեակցիայի տեսակը.

Cr2O3 = Cr +O2 քայքայման 

KJ+Cl2=KCl+J2 քայքայման

Na2O+ H2O= NaOH միացման

H2CO3=CO2+H2O քայքայման

4.Հետևյալներից ընտրե՛ ք միայն միացման ռեակցիաների սխեմաներն ու դրանցում տեղադրե՛ք գործակիցները.

Zn+2HCl=ZnCl2+H

4Fe+3O2=2Fe2O3

BaO+H2O=Ba(OH)

NaNO3=NaNO2+O2