Քիմիայի լաբորատորիա

Ծանոթացում  քիմիայի  լաբորատորիայի  հետ`անվտանգության կանոնների, սարքերի, նյութերի հետ

 • սովորեցնել անվտանգ փորձեր կատարելու հմտություններ և կարողություններ
 • կատարել տարբեր  հատկանիշներով  լաբորատոր  փորձեր,  քիմիական  և ֆիզիկական երևույթների դիտում և ուսումնասիրում
 • սովորողների մոտ  խթանել  հետաքրքրություն դեպի բնական  գիտությունները, հատկապես քիմիայի նկատմամբ
 • սովորողների բացատրել   բնագիտական առարկաների  միջև  կապը՝ քիմիա, ֆիզիկա, կենսաբանություն, էկոլոգիա, աստղագիտություն:

Ընթացքը. Սովորողները.

 • դասակարգելու  են  ցուցադրված  նյութերը`  պարզ(մեաղներ,  ոչմետաղներ),  բարդ՝ անօրգանական(օքսիդ, հիմք, թթու,աղ) և օրգանական
 • բնութագրելու  են  ցուցադրված  նյութերի ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիոլոգիական  հատկությունները՝ օգտվելով տեղեկատվական  աղբյուրներից
 • գրելու  են  նյութերի  անունները, մոլեկուլային, էլեկտրոնային, կառուցվածքային բանաձևերը, նշելով՝ քիմիական  կապի  բնույթը, կառուցելու  են մոլեկուլների գնդիկաձողիկային մոդելները
 • դիտարկելու և  համեմատելու  են  տարբեր  ագրեգատային  վիճակում  գտնվող նյութերի այրման  ռեակցիաների  լուցկու(փայտի), մագնեզիումի(հրավառություն), էթիլսպիրտի, մոմի, ջրածնի(պայթյունով), բացատրելու  են  բոցի  կառուցվածքը
 • կատարելու  են  լաբորատոր փորձեր և դիտարկումներ  անօրգանական, օրգանական  նյութերի  մասնակցությամբ  ընթացող  ռեակցիաների  ընթանալու  պայմանների  և  արտաքին  հատկանիշների վերաբերյալ
 • գրելու  են կատարած լաբորատոր փորձերի ռեակցիաների հավասարումները:

Տեղեկություններ  նախագծի վերաբերյալ.  

 • մտագրոհի  ռազմավարությամբ  ‹‹ստուգել››  յուրաքանչյուր  սովորողի պատրաստվածության  մակարդակը, մնացորդային  գիտելիքները` ֆիզիկական  մարմին  և  նյութ; պարզ (մետաղներ  և  ոչմետաղներ)  և  բարդ` անօրգանական  և  օրգանական նյութերի վերաբերյալ
 •  փորձեր  կատարելու  հմտությունները
 • ծանոթացնել լաբորատոր սարքավորումների և քիմիական ամանեղենի(տեսակները, անունները, լվանալը  և  չորացնելը) հետ
 • պահպանել անվտանգության  կանոնները ալկալիների, թթուների, թունավոր, այրվող(բռնկվող)  և  պայթյունավտանգ նյութերի հետ  աշխատելիս; բացատրել սպիրտայրոցի  կառուցվածքը, լիցքավորումը, ինչպես  վառել և հանգցնել, փորձանոթում  ջուրը տաքացնել, հանձնարարել նույնը  կատարեն մասնակիցները` բոլոր  կանոնները  պահպանելով;  հաջորդ  կարևոր  աշխատանքը  լաբորատոր  կալանի  հետ  վարվելու  ձևերն  են` ճիշտ  օգտվել սեղմակների  պտուտակներից, սեղմել կամ  թուլացնել  թաթն  ու օղակը, որ  ապակեղենը  չկոտտրվի):

Ուղղորդող հարցեր՝

 • Որո՞նք են մարդկությանը հուզող հիմնախնդիրները
 • Որո՞նք  են  էներգիայի  այլընտրանքային  աղբյուրները
 • Ո՞րն  է  համարվում  մաքուր  խմելու  ջուր
 • Ո՞րն  է  էկոլոգիապես  մաքուր  սնունդը
 • Ի՞նչ  կարծիք  ունեք  կենսական  միջավայրի  մասին
 • Որո՞նք  են  առողջ  ապրելակերպի  սկզբունքները
 • Ինչու՞ են նավթը համարում «սև ոսկի »
 • Ինչու՞ է ջրածինը համարվում ապագայի վառելանյութ
 • Ինչու՞ խմելու ջուրը չի կարելի վարակազերծել քլորով
 • Ինչու՞ են հողին տալիս պարարտանյութեր
 • Ինչու՞ է անհրաժեշտ քնել մոտավորապես 8 ժամ
 • Ինչու՞ են ամռանը հագնում բաց գույնի հագուստ և այլն:

Արդյունքները. Սովորողը.

 • գիտի  նյութերի  ֆիզիկաքիմիական և ֆիզիոլոգիական հատկությունները
 • գրում  է  նյութերի  մոլեկուլային, էլեկտրոնային, կառուցվածքային բանաձևերը, նշելով՝ քիմիական  կապի  բնույթը, կառուցում է  մոլեկուլների գնդիկաձողիկային մոդելները
 • տարբերում  է  ֆիզիկական  և  քիմիական  երևույթները
 • գիտի քիմիական  ռեակցիաների  տեսակները, հատկանիշները և գրում  է կատարած լաբորատոր փորձերի ռեակցիաների հավասարումները
 • պահպանում  է լաբորատորիայում  աշխատելիս  անվատանգության  կանոնները ուտիչ, այրվող, շուտ  բռնկվող, թունավոր  նյութերի  հետ  աշխատելիս, նաև  առօրյա  կյանքում  օգտագործվող  նյութերի  հետ
 • ծանոթ  է  լաբորատոր սարքերին, սպիրտայրոցի կառուցվածքին  և ամանեղենին: