Քիմիա ինքնաստուգում

22/03/2023
 1. Ի՞նչ եք հասկանում վալենտականություն ասելով:
  «Վալենտականությսուն» տերմինը քիմիայի մեջ օգտագործված տերմին է նկարագրելու էլեկտրոնների քանակը, որոնք տարրի ատոմը կարող են կիսել կամ փոխանցել այլ ատոմների հետ քիմիական կապեր ձեւավորելու համար:.
 2. Միացությունում ո՞ր տարրի վալենտականությունը չի համապատասխանում խմբի համարին:
  ա.F բ.S գ.O դ.Ne ե.Cl
 3. Որոշե՛ք տարրերի վալենտականությունը հետևյալ բանաձևերում՝
  CO2 
  4 + (2 x 2) = 8
  SiO2 
  4 + (2 x 2) = 8
  N2O3 
  (2 x 5) + (3 x 2) = 16
  N2O
  (2 x 5) + (5 x 2) = 20
  Cl2O
  (2 x 1) + (1 x 2) = 4
 4. Որքա՞ն է 8գ զանգվածով ջրածնի ա.նյութաքանակը(մոլ) բ.ծավալը ։

8 գ/ 1.008 գ/մոլ

7.9375 մոլ

8 գ/ 0.0899 գ/լ

89.1 լ

 1. Որքա՞ն է ջրածնի զանգվածային բաժինը (%) էթիլսպիրտում `(C2H5OH)

Mr(C2H5OH)=12*2+1*5+16+1=46

(6*1)/46=1.1304

 1. Հաշվել ածխածնի օքսիդի (CO2),հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը:

Mr(CO2)=12+16=28գ/մ

 1. Որքա՞ն է 0.75 մոլ թթվածնի (O2) զանգվածը(գ):

16*2=32

32*0.75=24 գ

 1. Որքա՞ն է 106,5 գ զանգվածով ֆոսֆորի օքսիդի նյութաքանակը(մոլ):

 1. Հետևյալ ռեակցիաների ուրվագրերում ընտրեք գործակիցները
 2. ա. 6Fe + O2 = 2Fe3O
  բ. 2Al + 6HCl =2AlCl3 + 3H2
 3. Հաշվել 3 մոլ ծծմբական թթվի(H2SO4) զանգվածը(գ):
  1*2+32+16*4=98*3=294 գ
 4. Գործակիցներն ընտրելուց հետո ռեակցիաների հավասարումներում նշեք ռեակցիային մասնակցող յուրաքանչյուր նյութի քանակը (մոլ)
  2Al + 3Cl2 = 2Al Cl3 2 մոլAl 3մոլ Cl 2մոլ AlCl
  ա.3CO2 + 6NaOH=3Na2CO3+2H2O