Քիմիա ինքնաստուգում

21/02/2023

1.Որոշել նատրիումի կարբոնատում Na₂CO₃ ածխածին տարրի զանգվածային բաժինը: 

Mr(Na2CO3) = 23*2+12+16*3 = 106 գրամ 

O(C) = 12/106*100% = 11.3% 

2.Որոշել նատրիումի կարբոնատում Na₂CO₃ ածխածնի օքսիդացման աստիճանը: 

Na2C(+4)O3 

3.Ի՞նչ քիմիական կապեր են առկա Cl2, HCl, KCl մոլեկուլներում` համապատասխանաբար. 

1) կովալենտ ոչ բևեռային, իոնային, կովալենտ բևեռային 

2) իոնային, կովալենտ բեւեռային, կովալենտ ոչ բեւեռային 

3) կովալենտ բեւեռային, իոնային, կովալենտ ոչ բեւեռային 

4) կովալենտ ոչ բեւեռային, կովալենտ բեւեռային, իոնային 

4.Գրի՛ր 2, 5, 8, 11, 15 կարգաթվերով տարրերի քիմիական նշանները , նշիր դիրքը պարբերական համակարգում: 

He — կարգաթիվը 2, 1 պարբերություն, 1 շարք, 8-րդ խումբ 

B — կարգաթիվը 5, 2-րդ պարբերություն, 2-րդ շարք, 3-րդ խումբ 

O — կարգաթիվը 8, 2-րդ պարբերություն, 2-րդ շարք, 6-րդ խումբ 

Na — կարգաթիվը 11, 3-րդ պարբերություն, 3-րդ շարք, 1-ին խումբ 

P — կարգաթիվը 15, 3-րդ պարբերություն, 3-րդ շարք, 5-րդ խումբ 

5.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշանները. 

ա)Ar(B) = 11,  

գ)Ar(Si) = 28, 

բ)Ar(Ag) = 108, 

6.Լրացրե ́ք բաց թողնված քիմիական նշանները. 

ա)Ar(Mn) = 55,  

գ)Ar(Cu) = 64, 

բ)Ar(N) = 14, 

դ)Ar(K) = 39, 

7.Ի՞նչ նյութաքանակ է համապատասխանում 33,6 լ գազային ամոնիակը (NH3): 

n = V/Vm  

n = 33,6/22,4 = 1.5 մոլ 

8.Ո՞րքան է 67,2 լ ծավալով NO զանգվածը: 

m = V/Vm  

m = 67,2/22,4 = 3 գրամ/լ 

9.Հաշվել FeSO4 մոելկուլային զանգվածը, գտնել ատոմների զանգվածային բաժինները: 

Mr(FeSO4) = 56+32+16*4 = 152 գրամ 

O(Fe) = 56/152*100 = 36.8% 

O(S) = 32/152*100 = 21% 

O(O4) = 64/152*100 = 42.1%