Քիմիա Սեպտեմբեր 1

02/09/2021

Բնական գիտությունները ուսումնասիրում են աշխարհը, աշխարհի կառուցվածքը և նրա մեջ կատարվող երևույթները։

Քիմիան ուսումնասիրում է նյութերի կառուցվածքը, նյութերի փոխազդեծությունը ուրիշ նյութերի հետ և նյութերի հատկությունները

Ֆիզիկա-մեր շրջապատող աշխարհի ֆիզիկական երևույթները
Կենսաբանություն-Կենդանի օրգանիզմների կառուցվածքը

Անիվ, թել և պլաստիկայից սարքաց ինչ, որ իր