Քիմիա

15/11/2021

1* Ո՞ր նյութերն են կոչվում պարզ եւ որո՞նք՝ բարդ նյութեր: Ստորեւ թվարկված նյութերից առան­ ձին­առանձին գրե՛ք պարզ եւ բարդ նյութերի անուն­ները՝ թթվածին, ջուր, սնդիկ, պղնձի օքսիդ, երկաթ, ջրածին, երկաթի սուլֆիդ, սնդիկի օքսիդ:

թթվածին-պարզ, O2

ջուր-բարդ, H2O

սնդիկ-պարզ, Hg

պղնձի օքսիդ-բարդ, Cu2O3

երկաթ-պարզ, Fe

ջրածին-պարզ, H2

երկաթի սուլֆիդ-բարդ, FeS

սնդիկի օքսիդ-բարդ, Hg2O

2* Ինչպե՞ս կարելի է ապացուցել, որ թթվա­ծինը, սնդիկը եւ ջրածինը պարզ նյութեր են, իսկ ջուրը եւ սնդիկի օքսիդը՝ բարդ:

Թթվածինը, սնդիկը և ջրածինը պարզ են, որովհետև կազմված են ընդհամենը մեկ տարրի ատոմներից, իսկ ջուրը և սնդիկի օքսիդը ոչ։

3* Ինչո՞վ են տարբերվում ատոմ եւ մոլեկուլ հասկացությունները:

Մոլեկուլը լինում է բաժանել քիմիակապես։ Ատոմը նյութի ամենափոքր մասնիկն է, որը քիմիակապես անբաժանելի է։

4* Հնարավո՞ր է ջրային լուծույթից կերակրի աղն
անջատել զտման եղանակով: Ինչո՞ւ:

Կարելի է անջատել գոլորշիեցումով կամ շոգիացումով:

Ոչ