Քիմիա

Հավասարեցնել ռեակցիաները.

Mg+O2=MgO

2Mg+O2=2MgO

P+O2=P2O5

4P+5O2=2P2O5

Mg+H2SO4=MgSO4+H2

Al+HCl=AlCl3+H2

2Al+6HCl=2AlCl3+3H2

Ո՞րքան է ռեակցիայի համար անհրաժեշտ Cl նյութի քանակը որով փոխազդել է 4 մոլ նյութաքանակով Al-ի հետ։

4*3/1=12 գ/մոլ

Հաշվել 0.5 մոլ MgCO3 զանգվածը։

Mr(MgCO3)=24+12+48=84

M(MgCO3)=84 գ/մոլ

m(MgCO3)=84/2=42 գ