Ֆիզիկա

1.Ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին:
Փորձերով

2.Ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից:
Դիտումները հատկապես կարևոր են երկնային մարմինների շարժման օրինաչափությունը պարզելու և դրանց դիրքերը որոշելու համար։ Սակայն միշտ չէ, որ դիտումները բավարար են անհրաժեշտ եզրակացություն անելու համար։ Երևույթները հաճախ կարճատև են կամ դրանք ոչ միշտ և ոչ ամենուր կարելի է դիտել, ուստի ֆիզիկայում բազմաթիվ երևույթների ուսումնասիրման համար կատարվում են հատուկ փորձեր և փորձարարական հետազոտություններ։ 

4.Ինչ է վարկածը:

Վարկածը փաստ է, որը հաստատված չէ։

5.Ինչ է օրենքը:
Ընդհանրացնելով բնության երևույթների մասին փորձերի և դիտումների միջոցով ստացած տվյալները՝ գիտնականները հայտնաբերում են օրենքներ,

6.Ինչ է  ֆիզիկական տեսությունը:
Ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն անվանում են ֆիզիկական տեսություն։

7.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ:

Ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն անվանում են ֆիզիկական տեսություն։

8..Ինչ է նշանակում չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն:
Չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն, նշանակում է այն չափել նույնատիպ մեկ այլ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր

9.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք:

10.Ինչ չափիչ   սարքեր    եք ճանաչում: Թվարկեք:
քանոն, մետրաչափ

11.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում:
սանտիմետրեր և մետրեր

12.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ:
մետրաչափի վրա գրված են համ թվեր համ գծիկներ

13.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը:

Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման:

14.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք:

Երկու հարևան գծիկներ մեջտեղը կոչվում է սանդղակի բաժանման արժեք:

15.Ինչից է կախված չափման սխալը:

Պետք է գտնել այն երկու գծիկները, որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքրը և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների թվին: Այսպես պետք է անել, որ ճիշտ ստանալ: