Ֆիզիկա

1.Ինչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը:
Ֆիզիկա բառը նշանակում է բնություն։

2.Որն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը:
Ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը ուսումնասիրել ֆիզիկական երևույթներ

3.ինչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:
Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեխանիկական, ջերմային, էլեկտրական, մագնիսական, լուսային, ատոմային և միջուկային երևույթները, որոնք կոչվում են ֆիզիկական երևույթներ

4.Ինչ է բնությունը:
Բնությունը այն է ինչ շրջապատում է մարդուն։

5.Ինչ ես հասկանում բնության երևույթ ասելով:
Երևույթ ասելով հասկանում ենք բնության տեղի ունեցող փոփոխությունները

6.Բերել ֆիզիկական երևույթների օրինակներ:
ջրի հոսելը, խնձորի ընկնելը

7.Թվարկել ֆիզիկական երևույթների տեսակները:
Ջերմային երևույթներ, լուսային երևույթներ, մեխանիկական երևույթներ, մագնիսական երևույթներ և այլն

8.Ինչ է ֆիզիկական մարմինը:Բերեք օրինակներ:
Մեզ շրջապատող առարկա ընդունված է ասել մարմին

9.Ինչ է նյութը:Բերեք օրինակներ:
Այն ինչից բախկացած են ֆիզիկական մարմինները, կոչվում են նյութեր։ Օրինակ փայտը

10.Ինչ է մատերիան:
Այն ամենը ինչ գոյություն ունի տիեզերքում կոչվում է մատերիա

11.Ինչպես ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթների մասին:
Գիտելիքներ ենք բերում փորձեր անելով

12.Ինչ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից:
Դիտումները հատկապես կարևոր են երկնային մարմինների շարժման օրինաչափությունը պարզելու և դրանց դիրքերը որոշելու համար։ Սակայն միշտ չէ, որ դիտումները բավարար են անհրաժեշտ եզրակացություն անելու համար։ Երևույթները հաճախ կարճատև են կամ դրանք ոչ միշտ և ոչ ամենուր կարելի է դիտել, ուստի ֆիզիկայում բազմաթիվ երևույթների ուսումնասիրման համար կատարվում են հատուկ փորձեր և փորձարարական հետազոտություններ։ 

13Ինչ է վարկածը:
Վարկածը փաստ է, որը հաստատված չէ։

14.Ինչ է օրենքը:
Ընդհանրացնելով բնության երևույթների մասին փորձերի և դիտումների միջոցով ստացած տվյալները՝ գիտնականները հայտնաբերում են օրենքներ,

15.Ինչ է  ֆիզիկական տեսությունը:
Ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն անվանում են ֆիզիկական տեսություն։

16.Ֆիզիկական մեծությունների չափումներ,չափումների դերը գիտության մեջ:
Ֆիզիկական երևույթների որոշակի խմբի մասին գիտելիքների ամբողջությունն անվանում են ֆիզիկական տեսություն։

17..Ինչ է նշանակում չափելոորևէ ֆիզիկական մեծություն:
Չափել որևէ ֆիզիկական մեծություն, նշանակում է այն չափել նույնատիպ մեկ այլ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր

19.Երկարության հիմնական և այլ  միավորները:Չափման գործիք:

20.Ինչ չափիչ   սարքեր    եք ճանաչում: Թվարկեք:
քանոն, մետրաչափ

21.Այդ սարքերը ինչ ֆիզիկական մեծություններ են չափում:
սանտիմետրեր և մետրեր

22.Ինչ է չափիչ սարքի սանդղակ:
մետրաչափի վրա գրված են համ թվեր համ գծիկներ

23.Որն է չափիչ սարքի չափման սահմանը:
Չափիչ սարքի սանդղակի ամենամեծ արժեքը կոչվում է սարքի չափման սահման:

24.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք:
Երկու հարևան գծիկներ մեջտեղը կոչվում է սանդղակի բաժանման արժեք:

25.Ինչից է կախված չափման սխալը:
Պետք է գտնել այն երկու գծիկները, որոնց կողքին մեծության թվային արժեքներ են գրված այնուհետև մեծ արժեքից հանել փոքրը և ստացված թիվը բաժանել դրանց միջև բաժանումների թվին: Այսպես պետք է անել, որ ճիշտ ստանալ: