Ֆիզիկա

02/10/2021

1.Ինչ է ծավալը?
Ծավալ, մարմնի կամ նյութի զբաղեցրած տարածության քանակն է

2.Ինչ միավորներով է չափվում ծավալը (հիմնական և օգտագործվող)?
Ծավալը չափվում է մետր խորանարդ, սանտիմետր խորանարդ և այլն

3.Ինչ էր 1լ-ը,1մլ-ը(արտահայտել դմ3-ով,մ 3 -ով,սմ3-ով)?
1լ=1դմ3=1000սմ3

4.Ինչ է տարողականությունը?
Մարմնի որևէ ծավալ ներգրավելու և տեղափոխելու հատությունն է:

5.Ինչն են անվանում սանդղակի բաժամնման արժեք?
Երկու հարևան գծիկների միջև հեռավորությունը կոչվումէ սանդղակի բաժանման արժեք:

6..Ինչից է կախված չափման սխալը?
Չափման սխալը կախված է բաժանման արժեքից և ընդունված է անվանել, որ այն հավասար է բաժանման արժեքի կեսին:

7..Ինչպես պետք է որոշել  կանոնավոր և անկանոն ձև ունեցող մարմինների ծավալները?
Մարմնի ծավալը հավասար է նրա զանգվածի եւ խտության հարաբերությանը: