Ֆիզիկա

1. Հետևյալներից ո՞րն է ֆիզիկական երևույթ? նյութ? ֆիզիկական մարմին? Չափիչ սարք? Ֆիզիկական մեծություն? Ֆիզիկական մեծության չափման միավոր? ա) ամպրոպ; բ) ջերմաչափ; գ) կիլոգրամ; դ) ժամացույց; ե) Լուսին; զ) ջրածին; է) ջերմաստիճան; ը) ծավալ; թ) ապակի.
ֆիզիկական երևույթ?-ամպրոպ
նյութ?-ապակի
ֆիզիկական մարմին?- ժամացույց, ջերմաչափ
Ֆիզիկական մեծություն?-ջրածին, կիլոգրամ
Ֆիզիկական մեծության չափման միավոր?-ջերմաստիճան

2. Անվանե՛ք, ֆիզիկական ո՞ր երևույթների հիման վրա են գործում հետևյալ սարքերը՝ մեխանիկական լարման ժամացույց, թեյնիկ, արդուկ, էլեկտրական լամպ։

3. Փայտե քանոնի վրա գծերի թիվը 201 է, առաջին գծի դիմաց գծված է 0 թիվը, իսկ վերջինի դեմ՝ 100 սմ։ Որքա՞ն է քանոնի սանդղակի բաժանումը։
201:100=0.5

 4. Տրված են երկու ջերմաչափ՝ նույն քանակությամբ սնդիկով, բայց ջերմաչափերի սնդիկները լցված են տարբեր տրամագծով ներքին խողովակների մեջ: Արդյո՞ք սնդիկի մակարդակը կբարձրանա նույն բարձրության վրա երկու ջերմաչափերում, եթե երկուսն էլ տեղադրվեն եռացող ջրի գոլորշու մեջ:
ոչ

5. Պատնեշի կառուցման համար օգտագործվել է 820 000 մ3 բետոն: Որոշեք պատնեշի հաստությունը, եթե այն ունի 760 մ երկարություն և 60 մ բարձրություն:
(760×60):820000=18