Ֆիզիկա

12/05/2022

1.Որ դեպքում է մարմինը՝ ա. խորասուզվում հեղուկում ; բ. լողում նրա ներսում, 

գ. լողում նրա մակերևույթին: 

Երբ ծանրության ուժը մեծ է Արքիմեդյան ուժից մարդը սուզվում է։ Երբ հավասար է ուրեմն մարդը լողում է ներսում։ Իսկ երբ փոքր է լողում է վրայում։

2. Ինչո՞ւ մետաղադրամը խորասուզվում է ջրում, սակայն լողում է սնդիկի մակերևույթին?

Սնդիկի խտությունը փոքր է ջրինից։

3.Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե 950 կգ/մ3 խտությամբ մարմինը գցենք՝

ա/ կերոսինի մեջ, բ/ ջրի մեջ:

4. Օգտվելով խտության աղյուսակից՝ որոշեք, թե որ մետաղներից պատրաստված հոծ առարկաները կխորասուզվեն սնդիկի մեջ, և որո՞նք կլողան նրա մակերևույթին:

5. Նկարում պատկերված են միևնույն մարմնի դիրքերը՝ երկու տարբեր հեղուկներում: Ո՞ր հեղուկի խտությունն է ավելի մեծ:

Երկրորդինը, որովհետև նրա միջի մարմինը ավելի վերև է։