Ֆրանսիա

  1. Բնութագրել Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը: 

Ֆրանսիան գտնվում է Եվրոպայի ծայր արևմուտքում և ունի շատ հարմար տնտեսաաշխարհագրական դիրք։ Աշխարհագրական դիրքի բնորոշ գծերն են։ 1.Հարմար հարևանային դիրք, նրա բոլոր հարևանները եվրոպայում զարգացած երկրներ են։ Երկու անգամ ավելի երկար են ծովային սահմանները, քան ցամաքայինը։ 

  1. Որո՞նք են ֆրանսիայի տնտեսության զարգացման նախադրյալները

Ֆրանսիայի հարմար տնտեսաաշխարհագրական դիրքը, մակերևույթի համեմատաբար հարթ բնույթը, բարենպաստ կլիմայական պայմանները և տարբեր բնական ռեսուրսների լինելը շատ լավ նախադրյալներ են տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգացման համար։ 

  1. Ի՞նչ դեր ունի Ֆրանսիան ժամանակակից աշխարհում և տարածաշրջանում:

Երկիրը շատ զարգացած է և ծանր և թեթև արդյունաբերությունով

  1. Ուրվագծային քարտեզի վրա նշել, Ֆրանսիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները: