Листопад

  • IMG_20171102_161656

Листопад 

Листопад, листопад,
Листья желтые летят.

Желтый клен, желтый бук,
Желтый в небе солнца круг.
Желтый двор, желтый дом.
Вся земля желта кругом.
Желтизна, желтизна,
Значит, осень – не весна.

(В. Нирович)

Տերևաթափ

Տերևաթափ, տերևաթափ,
Թռչում են տերևները դեղին,
Դեղնել է թխկին, դեղնել հաճարենին,
Երկնքում արևի շրջանն է դեղին։
Բակը դեղնել, տունը դեղնել է,
Շրջակայքի հողը ևս դեղնել է։
Դեղնություն, դեղնություն.
Նշանակում է՝ աշուն է, ոչ թե գարուն։

Leave a Reply