Ահմեդի ուղտը

  • Մայրենի

Ավ. Իսահակյանի «Ահմեդի ուղտը»  

1. Գրիր տրված բառերի բացատրությունը:

Սաստիկ-խիստ

կիզիչ-Այրիչ

գուռ-ավազան

չորս դին-Շուրջը

ման կուգամ-ման կգամ

2. Հեքիաթից դուրս գրիր բարբառային բառեր և փոխարինի’ր գրական հայերենով:

գուռ-ավազան

չորս դին-Շուրջը

ման կուգամ-ման կգամ

3.Հեքիաթի ասելիքին համապատասխան առած-ասացվածք գտի’ր:

Ինչ որ ուզում ես ուրիշները անեն քեզ, այդ էլ արա նրանց

4. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր ուղտ, ուխտ բառերը, այդ բառերով կազմիր բարդ բառեր

ուղտ-կենդանի

Կենդանասեր

ուխտ-երդում

Ուխտադրուժ

Leave a Reply