Ամբողջ արտահայտություն

2(x-1)+3(2-x)=2x-2+6-3x=-x+4

2ab(3-2a)+4b(3a-7a2)=6ab-4a2b+12ab-28a2b=18ab-32a2b

Ա)(5ab2+4b3)(3ab3-4a2)-18a2b3=15a2b5-20a3b2+12b6a-16b3a2-18a2b3=

=15a2b5-20a3b2+12b6a-34b3a2

Գ)(x3+x2y+xy2+y3)(x-y)-x2y(x-y)=x4-x3y+x3y-x2y2+x2y2-xy3+xy3-y4=x4-y4

Բ)(7x3y2-xy)(-2x2y2+5xy3)+12x5y4=-14x5y4+35x4y5+2x3y3-5x2y4+12x5y4=

=-2x5y4+35x4y52x3y3-5x2y4

a2(a2-b2)-(a3-a2b+ab2-b3)(a+b)=a4-a2b2-a4+a3b-a3b-a2b2+a2b2+ab3-ab3-b4=

=-a2b2-b4

(x2+y2+x+y)(x+y+xy)=x3+x2y+x3y+y2x+y3+xy3+x2+xy+x2y+xy+y2+xy2=

=x3+2x2y+x3y+2xy2+y3+xy3+x2+2xy+y2+xy2