ԱՅԴ ՈՉԻՆՉԸ ԵՍ ԵՄ

  • Մայրենի
Արևելյան մի քաղաքում , ամառվա միջօրեի շոգին, փողոցում , պատի ստվերին պառկած էր ծերունի մի դերվիշ:
Ցնցոտիների մեջ դերվիշը պառկել էր մայթի լայնքին , նվաղուն աչքերը կիսափակ: Քաղաքապետ իշխանը՝ հպարտ ու վես , հագած ճոխ ու զարդարուն , գալիս էր դանդաղ քայլերով , շրջապատված շքախմբով: Փողոցում մարդիկ ոտքի էին կանգնում,կպչում պատերին և խոնարհ գլուխ տալիս անցնող քաղաքապետ իշխանին:
  Շքախմբի առաջնորդը , գավազանը թափահարելով , գոռաց դերվիշի վրա.
  -Ի՞նչ ես մեկնվել մայթի վրա: Չե՞ս տեսնում ով է գալիս: Վե′ր կաց, անպատկա′ռ:
   -Ես միայն ինձնից մեծի առաջ ոտքի կկանգնեմ,-անվրդով պատասխանում է դերվիշը:
  Քաղաքապետը լսում է դերվիշի պատասխանը և հետաքրքրված մոտենում է նրան ու հարցնում.
        -Մի՞թե ես քեզնից մեծ մարդ չեմ:
        -Իհարկե՝ ո′չ: Քեզնից բարձր դեռ շատ աստիճաններ կան: Այոˆ, թեˆ ոչ:
        -Այո:
       -Դու քաղաքապետ իշխան ես,գիտեմ,որ մեծանաս,իˆնչ պիտի դառնաս,-հարցնում է դերվիշը :
        -Նահանգապետ,- պատասխանում է քաղաքապետը:
        -Հետո՞:
       -Հետո՝ վեզիր:
       -Հետո՞:
       -Փոքրարքա:
        -Հետո՞:
       -Սահմանը սա է, մեր բոլորի վրա շահը կա: Նա է ամենից մեծը:
      -Ասենք թե՝ շահ դարձար,հետո՞,- հարցնում է դերվիշը:
      -Հետո ՝ ոչինչ,- պատասխանում է քաղաքապետը:
      -Ահա այդ ոչինչը՝ ես եմ: Ոտքերիս տակից անցիր,գնա քո ճանապարհը,-նույն անվրդովությամբ պատասխանում է դերվիշը ու նվաղուն աչքերը գոցում….
  1. Տեքստից դո՛ւրս գրիր անհասկանալի բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

դերվիշ-թափառական կրոնավոր

ցնցոտի-մաշված՝ պատառոտված՝ քրքրված շոր

նվաղել-Ուշքը գնալ

վես-վեհ

անպատկառ-լիրբ

անվրդով-չհուզվել

 

  1. Նայի՛ր այս պատմության ֆիլմը և գրի՛ր քո կարծիքը ֆիլմի մասին:

Ֆիլմը շատ հետաքրքիր էր ինձ համար։

  1. Գտի՛ր քաղաքացիներին ներկայացնող հատվածը:
Փողոցում մարդիկ ոտքի էին կանգնում,կպչում պատերին և խոնարհ գլուխ տալիս անցնող քաղաքապետ իշխանին:
  1. Ներկայացրո՛ւ դերվիշին և քաղաքապետին՝ հակադրելով իրար:

Դերվիշը աղքատ էր և խելացի, իսկ քաղաքապետը հարուստ, չար և ագահ։

  1. Ո՞րն է այս առակի ասելիքը:

Այս այս առակի ասելիքը այն է, որ պետք է աղքատների հետ լավ վարվել։

Leave a Reply