Անքնություն

Անգիր սովորել ,,Անքնություն,, բանաստեղծությունը: 
Դոփո՛ւմ են, դոփո՛ւմ են, դոփո՛ւմ են ձիերը,
Մթի մեջ դոփում են, խփում են պայտերը,
Պայտերը խփում են, խփում են հողին.-
Անծա՜յր է գիշերը, անհայտ է ուղին:
Գնո՜ւմ են, գնո՜ւմ են, գնո՜ւմ են ձիերը,
Մոտիկ են, հեռու են, դոփում են պայտերը,
Պայտերը դոփում են քունքի՛ս մեջ հիմա.-
Անհա՜յտ է աշխարհը՝ անցում է ու մահ:

1. Անհասկանալի բառերը բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ: 

2. Դուրս գրի՛ր գոյականներ: 

ձի, պայտ, հող, գիշեր, քուն, աշխարհ

3. Դուրս գրի՛ր հոգնակի թվով գործածված գոյականներ:

պայտեր, ձիեր,

4. Քո կարծիքով ինչո՞ւ է բանաստեղծությունը կոչվում ,,Անքնություն,,: 

Իմ կարծիքով անունը Անքնություն է , որովհետև մարդիկ չեն կարողանում քնել դոփյուններից։

5. Քո կարծիքով ի՞նչ առանձնահակտություն ունի այս բանաստեղծությունը: 

Իմ կարծիքով ամբողջ բանաստեղծությունը դոփյունների, ձիերի մասին է։

Leave a Reply