Ապրել նշանակում է

Ապրելը նշանակում է ուրիշների համար ապրել։ Այսինքն պետք է ուրիշներին բարություն անել, որպեսզի կյանքը գնահատվի։

Կան նաև մարդիկ որոնք ողջ են, բայց ոչ ոքի չեն օգնում։

Այդպիսով կարելի է ասել, որ կան երկու տեսակի մարդիկ։ Դրանք են՝ լավ և վատ մարդիկ։

Լավ մարդիկ նրանք են, ովքեր օգնում են մարդկանց Իսկ վատ մարդիկ տարբերվում են լավ մարդկանցից նրանով, որ չեն օգնում ուրիշ մարդկանց։

Լավ կլիներ, որ վատ մարդիկ սկսեն օգնել մարդկանց, կարճ ասած ապրել։

Leave a Reply