Արծիվն ու կաղնին

  • Մայրենի

Դուրս գրիր այն տողերը որոնցում երևում է որ և արծիվն է հզոր և կաղնին

Արծիվն ասաց ես կաղնին էլ թե ես երկուսն էլ համառ ու հպարտ էսպես մեծ-մեծ պարծեցան սաստիկ վիճեցին։

 

նկարագրիր արծվին ու կաղնուն սկզբում և վերջում։

Արծիվը և կաղնին սկզբում- հզոր և երիտասարդ։

Արծիվը և կաղնին վերջում-կաղնին մնաց հզոր, իսկ արծիվը թուլացավ։

 

Ստեղծագործության մեջ ցույց տուր հակադրությունները հերոսների և վիճակների։

Արծիվը լավ ապրում, էր հինգ հարյուր տարի հետո նա ծեր էր։

Կաղնին նույնպես լավ ապրում էր բայց քանի, որ նա արմատներ ուներ երկար ապրեց։

 

Քո կարծիքով ինչո՞ւ է կաղնին ավելի շատ ապրում, քան արծիվը։

Կաղնին շատ է ապրեց, որովհետև արմատներ ուներ։

 

 

 

 

 

Leave a Reply