Արևի մոտ

  • Մայրենի

Ավետիք Իսահակյանի ,,Արևի մոտ,,

1.  Մգեցված արտահայտությունները փոխարինիր համարժեք բառերով:

Լալիս էր երեխան լուռ ու մունջ, և արցունքները գլոր-գլոր սահում էին նրա գունատ երեսից: Իսկ մարդիկ տուն էին դառնում, և ոչ ոք չէր լսում ու տեսնում նրան, ոչ ոք չէր ուզում լսել ու տեսնել նրան…

լուռ ու մունջ-լուռ

Մութն իջավ և կանաչ սարը սևերով ծածկվեց:

Մութն իջավ-մթնեց

Երեխան ուրախությունից լաց էր լինում :

լաց էր լինում-լալիս էր

2. Մանրամասն նկարագրի՛ր անծանոթ մարդու խրճիթը և ընտանիքը:

Նրա տունը մի խեղճ խրճիթ էր. օջախի շուրջը նստած էին բարի մարդու կինն ու երեխք փոքր երեխաները: Նրա խրճիթին կից մի մեծ բակում որոճում էին ոչխարները: Նա հովիվ էր, սարի հովիվ:

3. Մեկնաբանի՛ր այս նախադասությունը՝Եվ նա տեսավ, որ արևը հենց այս տան մեջ է, որ ինքը հենց արևի գրկում է…

Նա տեսնում էր որ այստեղ սեր կա։

4. Ինչո՞ւ անծանոթ մարդը որբ երեխային տարավ իր տուն:

Անծանոթ մարդը տեսա, որ տղան հայրիկ և մայրիկ չունի և որբ է։ Որոշեց տանել իր տուն։

Leave a Reply