Բնագիտություն դասարանական

1. Հողի ու ջրի, թռչունների ու ձկների, վայրի գազանների պահպանման համար ի՞նչ միջոցներ են ձեռնարկվում։

Ստեղծում են անտառներ, կանաչ պուրակներ, կենդանիները շատանում են և այլն։

  1. Որո՞նք են թթվային անձրեւների առաջացման պատճառները, եւ ի՞նչ հե­ տեւանքներ կարող են դրանք ունենալ։
  2. Մթնոլորտում օքսիդները որոշակի պայմաններում միանալով ջրին վերածվում են մեզ արդեն ծանոթ թթուների՝ որոնք անձևրների հետ թափվում են երկրագնդի մակերևույթի վրա։ Դրանք շատ վնասակար են, քայքայում են հողը, շինությունները, հուշարձանները։
  3. Ինչո՞ւ չի կարելի այրել կենցաղային աղբը։
  4. Կենցաղային աղբի այրումից առաջանում են շատ թունավոր նյութեր։ Եթե վառել աղբը հնարավոր է սկսվի հրդեհ։

Leave a Reply