Բնագիտություն

1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:

Դեֆորմացիան այն է որ ինչ որ իր փոխում է իր ձևը։

  1. Ներկայացրե՛ք դեֆորմացիայի օրինակներ:

առաձգական-ռեզինը քաշել

պլաստիկ-պլաստիլինը քաշել

  1. Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:
  1. Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգա-
    կանության ուժ:

Ոչ

Leave a Reply