Բնագիտություն

1.Սովորական պայմաններում ո՞ր նյութն է պինդ.
1) պղինձ,
2) սնդիկ,
3) թթվածին, 4) ջուր:

2.Թվարկված երեւույթներից ո՞րն է ֆիզիկական.
1 ) ապակու փշրվելը,
2 ) ջրի սառչելը,
3 ) գազի ծավալի փոքրանալը,
4 ) ճիշտ են բոլոր պատասխանները:

3.Խնդիրներ

3.Վազորդը 40 ր-ում անցել է 400մ ճանապարհ,հաշվել նրա շարժման  միջին արագությունը:

T=40 ր V=S/T=400:40=10 մ/ր

S=400 մ

Պատ.՝10 մ/ր

4.Հաշվել 5մ ճանապարհի վրա 20Ն ուժի կատարած աշխատանքը։

S=5 մ A=F*S=5×20=100 Ջ

F=20 Ն

A=?

Leave a Reply