Բնագիտություն

Բանվորը կիրառելով 125Ն ուժ, վագոնը տեղափոխեց 80մ։ Հաշվել բանվորի կատարած աշխատանքը։

F=125
S=80
A=?

A=F*S=125*80=10000 Ջ

Պատ.՝10000 Ջ

2.Թվարկված հատկանիշներից ո՞րն է բնութագրական շաքարի համար.
1) ջրում լուծելիությունը,

2) ամրությունը,
3) էլեկտրահաղորդականությունը,
4) մետաղական փայլը:

Leave a Reply