Բնագիտություն

 1. Ի՞նչ է ընձյուղը:
 2. ցողունը տերևներով և բողբոջներով ընձյուղ է։
 3. Ի՞նչ է գտնվում ընձյուղի գագաթում։
 4. գագաթային բողբոջ
 5. Ի՞նչ նշանակություն ունի ընձյուղը բույսի համար:

բարձրացնում է ցողունը

 1. Ի՞նչ է ցողունը: Ինչպիսի՞ ցողուններ գիտեք:

Ցողունը բույսի վեգետատիվ օրգան է: Ցողուները լինում են ուղղաձիգ, կառչող, փաթաթվող, սողացող: Ցողունի վրա է աճում են տերրևները և ցողունը միշտ բարձրանում է արևի կողմ:

 1. Ինչո՞ւմ է ցողունի դերը բույսի կյանքում:
 2. Կատարում է փոխադրող և հենարանի դեր
 3. Ի՞նչ է տերեւը: Ինչի՞ց է կազմված:
 4. Տերևը վեգետատիվ օրգան է։
 5. Ինչպիսի՞ տերեւներ գիտեք: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:

Leave a Reply