Բնագիտություն

  1. Ի՞նչ են ծաղիկը, պտուղը, սերմը:

Ծաղիկ, կարճացած և ձևափոխված ընձյուղ

Պտուղ, ծածկասերմ բույսերի օրգան

Սերմը արտաքինից պատված է ամուր ծածկույթով՝ սերմնամաշկով։

  1. Ինչի՞ց են առաջանում պտուղները եւ սերմերը:

Ծաղկից

  1. Ի՞նչ դեր ունեն այդ օրգանները բույսի կյանքում:
  2. Այդ օրգանները կարգավորում են, բազմացնումը և աճը
  3. Ի՞նչ պայմաններ են անհրաժեշտ սերմերի ծլման համար:

Տաք, խոնավ և հողոտ տարածք

  1. Ինչո՞ւ սերմերը կարող են պահպանվել երկար ժամանակ:

Սերմերը ինչքան պահենք այնքան կմնա։ Այսինքն նրանք դեռ աճած չեն

  1. Ինչպե՞ս են պտուղները եւ սերմերն օգտագործվում մարդու կողմից:

Պտուղները մարդիկ ուտում են, իսկ սերմերը

7 . Նկարագրե՛ք շրջապատի ծաղիկները, նշե՛ք դրանց առանձնահատկությունները: Փորձե՛ք հասկանալ ծաղկի կառուցվածքը եւ դերը:

Կակտուսը-ունի փշոտ տերևներ, նա կանաչ է։ Աճում է չոր տեղերում, անապատներում։

  1. Գտե՛ք ցորենի կամ եգիպտացորենի սերմեր եւ նկարագրե՛ք դրանց
    մեծությունը, գույնը, ամրությունը եւ այլ հատկանիշները: Դիտե՛ք սերմերի ծլումը՝ այդ նպատակով ստեղծելով անհրաժեշտ պայմաններ:

Leave a Reply