Բնագիտություն

Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրվելը:

Մոմի այրվելը Քիմիական երևույթ է։

2. Ինչպիսի՞ երեւույթ է մոմի այրման ընթացքումլույսի տարածվելը

մոմի այրման ընթացքումլույսի տարածվելու երևույթը ֆիզիկական է։

3.Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.ա) բենզինի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) կաթի եռալը դ) ջրի եռալը, ե) հայելու փշրվելը:

բենզինի այրվելը=քիմիական

եղյամի առաջացումը=ֆիզիկական

կաթի եռալը=ֆիզիկական

ջրի եռալը=ֆիզիկական

հայելու փշրվելը=ֆիզիկական

4. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ.ա) մեթանի այրումը, բ) բենզինի թորումը բնական նավթից, գ) պողպատի ժանգոտումը խոնավ օդում:

Բենզինի թորումը բնական նավթից=ֆիզիկական

5. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.1) շոգիացման հետեւանքով աղի բյուրեղների անջատվելը լուծույթից, 2)«չոր սառույցի» առաջացումն ածխաթթու գազից, 3) թորումը 4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում:

6.Այն երեւույթները, որոնց ընթացքում նյութերը փոխարկվում են մեկը մյուսի, այսինքն՝ այլ բաղադրությամբ եւ հատկություններով նոր նյութեր են առաջանում, կոչվում են քիմիական:

7.Քիմիական երեւույթներն այլ կերպ կոչվում են նաև քիմիական ռեակցիաներ կամ փոխարկումներ:

Leave a Reply