Բնագիտություն

 • Ի՞նչ է սննդառությունը: Արդյոք բոլո՞ր կենդանի օրգանիզմներն են սնվում:
 • Բոլոր կենդանիները կարող են սնվել
 • Ի՞նչ են սննդանյութերը: Կենդանի օրգանիզմներում ինչի՞ համար են դրանք օգտագործվում:
 • Սննդանյութերը ապահովում են կենդանու կենսագործությունը
 • Ի՞նչ գործընթացներ է ընդգրկում սննդառությունը:
 • Օրգանիզմի նյութեր և էներգիա հայոհայթելու գործնթացը կոչվում է սննդառություն
 • Բույսերում ի՞նչ օրգանական նյութեր գիտեք: Ի՞նչ դեր ունեն դրանք:
 • Բույսերի կողմից ֆոտոսինթեզի գործընթացը կարգավորող քլորոֆիլը, որն ունի շատ բարդ կառուցվածք:Արյան մեջ պարունակվող հեմոգլոբինը, որը ևս ունի շատ բարդ կառուցվածք,Հատիկավորներում պարունակվող օսլան,Բույսերի հիմքը հանդիսացող բջջանյութը:
 • Սննդառության ո՞ր ձեւն է կոչվում ավտոտրոֆ, ո՞րը՝ հետերոտրոֆ:

Ավտոտրոֆներ– էներգիա են ստանում արևից:Ավտոտրոֆ սննդառության հիմնական ձևը ֆոտոսինթեզն է:

 • Արդյոք բոլո՞ր բույսերն են ավտոտրոֆ: Ի՞նչ միջատակեր բույսեր
  կան: Ներկայացրե՛ք օրինակներ:
 • Գիշատիչ կամ միջատակեր բույսեր են կոչվում այն  խոտաբույսերը, թփերը, թփիկները, , որոնք որսում են մանր միջատներ, հազվադեպ՝ նաև այլ մանր կենդանիներ, և օգտագործում որպես լրացուցիչ սնունդ:
 • Ո՞րն է կենդանիների սննդառության առանձնահատկությունը: Կենդանի օրգանիզմների միջեւ սննդային ի՞նչ փոխհարաբերություններ
  կան:
 • Բույսին ուտում է բուսակեր կենդանին, իսկ բուսակեր կենդանուն ուտում է գիշատիչ կենդանին:
 • Շրջապատի կենդանի օրգանիզմներից նշե՛ք ավտոտրոֆները եւ
  հետերոտրոֆները: Ի՞նչ գիտեք նրանց մասին:

Մարդը, կանաչ բույսերը ավտոտրոֆներ են: Իսկ որոշ սնկերի տեսակներ, դեղին բույսերը հետերոտրոֆներ են:

 • Ի՞նչ եք կարծում՝ գիշատիչներին անհրաժե՞շտ է պահպանել, թե՞ ոչ:

Իմ կարծիքով նրանց պետք է պահպանել նրանք ուտում են տնային կենդանիներին մեր նման։ Դա նույնն է ինչպես մեզ սպանել, որովհետև մենք ուտում ենք կենդանիներին։

 • Բնութագրե՛ք այն սննդամթերքը, որն օգտագործում է մարդը: Նշե՛ք,
  թե ո՛րն ունի բուսական, ո՛րը՝ կենդանական ծագուման:
 • Կարագը, պանիրը ունեն կենդանական ծագում: Իսկ մրգերը, բանջարեղենները, հատապտուղները ունեն բուսական ծագում:

Leave a Reply