Բնագիտություն

 1. Ի՞նչ է արտազատությունը:
 1. Ո՞ր նյութերն են արտազատվում:
 2. Ի՞նչ նշանակություն ունի արտազատությունն օրգանիզմում:

— Նյութափոխանակության հետևանքով գոյացած անպիտան և թունավոր արգասիքների ելքը օրգանիզմից դեպի շրջակա միջավայր կոչվումէ արտազատություն:

Արտազատվում են բազմաթիվ ոչ պիտանի և նույնիսկ թունավոր նյութեր, որոնք առաջանում են  նյութերի փոխանակության հետևանքով: Օրինակ՝ ջրի ավելցուկր, աղերը, օրգանիզմ թափանցած թունավոր նյութերը:

 1. Ինչո՞վ է տարբերվում արտազատությունը բույսերի եւ կենդանիների մեջ:
  Բույսերն արտազատումն իրականացնում են ողջ մակերևույթով կամ հատուկ կառույցների միջոցով՝ հերձանցքներով:
  Կենդանիների նյութերի արտազատումը կատարվում է.
  Որդերի մոտ խողովակներով
  Միջատների մոտ աղիների ելուստներով
  Կենդանիների մոտ երիկամներով
 2. Ի՞նչ գործառույթ է կատարում երիկամը:

 1. Ձեր շրջապատի ո՞ր բույսերի տերեւաթափն է ավելի երկար ընթանում:

Խաղողը

Leave a Reply