Բնագիտություն

1.Ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները. փորձանոթն ընկնում ու կոտրվում է ,փորձանոթի խառնուրդից գազ է անջատվում ,շաքարի մեծ կտորը մանրացնում են ,շաքարի այրվում է:

2.Երևույթների ցանկում առանձնացրու՛ քիմիական երևույթները.ջուրը տաքացավ մոմի բոցից փորձանոթն ընկավ ու կոտրվեց , շաքարի հալույթի մնացորդը սևացավ , փորձանոթի հեղուկի գույնը փոխվեց

3. Երևույթների ցանկում ցու՛յց տուր քիմիական երևույթները.փորձանոթն ընկավ ու կոտրվեց ,ջուրը մոմի բոցից տաքացավ ,փայտի այրումից ծուխ դուրս եկավ ,շաքարի հալույթը սևացավ

4. Երևույթների ցանկում նշի՛ր քիմիական երևույթները.պղնձե իրի մակերևույթի կանաչավուն փառը մշակում են կրակով ,շաքարը լուծում են ջրում , առաջանում է տհաճ հոտ ,ջուրը գոլորշանում է փորձանոթից,անձրև է գալիս։

Leave a Reply