Բնագիտություն

1.Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.
ա) փայտի այրվելը, բ) եղյամի առաջացումը, գ) գինու թթվելը,
դ) ջրի սառելը ե) ապակու փշրվելը:

2.Ի՞նչ բնորոշ հատկանիշներով կարող է ուղեկցվել քիմիական ռեակցիաները:

Հոտը փոխվելով, համը փոխվելով գույնը փոխելուվ և այլն

3.Ներկայացրե՛ք շատ արագ եւ շատ դանդաղ ընթացող ռեակցիաների օրինակներ:

արագ

Թուղթ վառվելը

դանդաղ

Փայտ վառվելը

4.Ի՞նչ նյութեր են առաջանում վառելանյութերի այրման հետեւանքով:

Մոխիր

5.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք օքսիդները և թթուները Na2O, NaCl, NaOH, H2SO4, Ca(OH)2, H2O ,NaNO3, FeO,KOH, CO ,KNO3։

Leave a Reply