Բուրգ դասարանական

Ստացվել է 8 բուրգ

Պրիզմայի կողքերինը 6 հատ քառանկյուն բուրգ

Գագաթներինը 2 հատ վեցանկյուն բուրգ։

Ա)12 անկյուն բուրգ

Բ)9 անկյուն բուրգ

Գ)6 անկյուն բուրգ

AB=AD=BC=CD=64/4=16 սմ

BS=AD=16սմ

BS=AS=DS=CS=16սմ

Պատ.՝16սմ

ACED=46սմ

46-2AB=18/2=9սմ

BC||AD => <BAE=<AED(խաչադիր) => ∆ADE հավասարասրուն է => AD=ED => ED=9սմ, CE=14-9=5սմ