Դասարանական աշխատանք

  • maths_620x349

10. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.

ա) 3 ⋅ 7 + 5 ⋅ 5 = 46 

գ) (7 – 5) ⋅ 4 + 7 ⋅ 5 =43

13. Կատարե՛ք գործողությունները՝ թվերը գրի առնելով թվանշաններով, թվաբանական գործողությունները՝ համապատասխան նշաններով.

ա) քառասուներեք ամբողջ յոթ տասներորդին գումարած տասնյոթ ամբողջ ութ տասնհինգերորդ

43 7/10 + 17 8/15 = 60 7/10 + 8/15 = 60 7×3/10×3 + 8×2/15×2 = 60 21/30 + 16/30 = 60 37/30 = 61 7/30 

 գ) վեց ամբողջ հինգ վեցերորդը բազմապատկած երկու ամբողջ երեք քառորդով,

6   5/6 x  2   3/4 = 41/6  x  11/4 = 451/24 = 18 19/24

15. Կրճատե՛ք կոտորակները

15/30=1/2

56/196=2/7

38/72=19/36

Leave a Reply