Դասարանական առաջադրանք

 • Մաթեմ երկու
 1. Տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք գործողությունների
  հետևյալ հաջորդականությունը.
  ա) a թիվը բազմապատկել 4-ով և արտադրյալին գումարել 6,
  a*4+6
 2. գ) 10-ը բաժանել a թվին և քանորդին գումարել 15-ի և b թվի արտադրյալը,

10:a+15xb

 1. Ենթադրենք` տրված է մի թիվ: Նշանակե՛ք այն որևէ լատիներեն
  տառով և տառային արտահայտության տեսքով գրի՛ առեք.
  ա) այդ թվի կրկնապատիկը,
 2. 2*x
  գ) այդ թվի երկու երրորդը,
 3. 2/3*X
  ե) այդ թվից 10-ով փոքր թիվը:
 4. X-10

7. 673 > 455

ե) 826 > 436,

դ) 23 < 48,

 1. Կատարե՛ք գործողությունները՝ թվերը գրի առնելով թվանշաններով, թվաբանական գործողությունները՝ համապատասխան նշաններով.

ա) քառասուներեք ամբողջ յոթ տասներորդին գումարած տասնյոթ
ամբողջ ութ տասնհինգերորդ,

43 7/10+18 8/15=51 7/10+8/15=51 7×3/10×3+ 8×2/15×2=51 21/30+16/30=51 37/30=52 7/30

գ) վեց ամբողջ հինգ վեցերորդը բազմապատկած երկու ամբողջ
երեք քառորդով,

6 5/6 x 2 3/4=41/6 x 11/4=451/24=18 19/24

78 զբոսաշրջիկների համար նախապատրաստված էին վեցտեղանոց և չորստեղանոց նավակներ։ Յուրաքանչյուր չափի քանի՞ նավակ կար, եթե բոլոր զբոսաշրջիկները տեղավորվեցին 15 նավակում, և բոլոր տեղերը զբաղեցվեցին։

15×6=90

90-78=12

12:2=6 հատ չորս տեղանոց

15-6=9 հատ վեց տեղանոց

 1. Թատրոնի տոմսարկղում վաճառվել են ներկայացման 156 մանկական և 98 մեծահասակի տոմսեր՝ 90000 դրամ ընդհանուր
  արժեքով։ Որոշե՛ք տոմսերի գները, եթե մանկական տոմսը մեծահասակի տոմսից 3 անգամ էժան է։

98×3=294

156+294=450

90000:450=200դր. մանկական տոմս

200×3=600դր. մեծահասակի տոմս

Leave a Reply