Դասարանական մաթեմատիկա Մայիսի 8

  • Մաթեմ երկու

1.Կատարեք կոտորակների բաժանում.
1/4: 3/5= 1/4 x 5/3 = 1×5/4×3=5/12
7/12: 11/23= 7/12 x 23/11 = 7×23/12×11 = 161/132
21/15: 91/36= 21/15 x 36/91 = 21×36/15×91 = 3×12/5×13 = 35/65

2.Կատարեք բաժանում.
3 :2/5 = 3 x 5/2 = 3×5/2 =15/2
9 :21/20 = 9 x 20/21 = 9×20/21 = 3×20/7=60/7
14 :7/42 = 14 x 42/7 = 14×42/7 = 2×42/1 = 84

 

3.Լուսնի ուղեծրի երկարությունը(այն ճանապարհը, որ անցնում է Լուսինը՝ Երկրի շուրջը մեկ անգամ պտտվելով) 2400000 կմ է: Քանի՞ կիլոմետր է անցնում Լուսինը 41 ժամում, եթե Երկրի շուրջը մեկ լրիվ պտույտը նա կատարում է 82/3 օրում:
82/3 x 24 = 82×24/3×1 = 82×8/1×1 = 656 ժամ
2400000 : 656 = 150000կմ

4.Տակառում կար 54 դույլ ջուր: Երբ տակառից մի քանի դույլ ջուր վերցրին, այնտեղ մնաց 5 անգամ ավելի շատ ջուր, քան վերցրել էին: Քանի՞ դույլ ջուր էին վերցրել տակառից:
5+1=6
54_6=9
9×1=9

5.Կատարեք գումարում.
2/5+4/14 =28/70+20/70=48:2/70:2=24/35
2/5=2×14/5×14=28/70
4/14=4×5/14×5=20/70
[5,14]=70
11/15+16/32 = 352/480 + 240/480 = 592/480
11/15=11×32/15×32=352/480
16/32=16×15/32×15=240/480
[15,32]=3x5x2x2x2x2x2=480
15=3×5
32=2x2x2x2x2

6. Կատարեք բաժանում.
4/9 : 3 = 4/9 : 3/1 = 4/9 x 1/3 = 4×1/9×3=4/27
13/25 : 7 = 13/25 : 7/1 = 13/25 x 1/7 = 13×1/25×7 =13/175
31/27 : 19 = 31/27 : 19/1 = 31/27 x 1/19 = 31×1/27×19=31/513

7.Համաձուլվածքը պարունակում է 3 մաս կապար և 5 մաս պղինձ: Քանի՞ գրամ կապար և քանի՞ գրամ պղինձ է պարունակում համաձուլվածքի կտորը, որում պղինձը կապարից 360 գրամով ավելի է:
5-3=2                                           5+3=8
360_2=180                                  Կապարը 3/8 մասն է
180×3=540գ կապար                 Պղինձը 5/8 մասն է
5×180=900գ պղինձ                   5/8-3/8=2/8

360 : 2/8 = 360/1 x 8/2 = 180×8/1×1=1440 ամբողջը

1440 x 3/8 = 1440/1 x 3/8 = 180×3/1×1=540 գ կապար

1440-540=900գ պղինձ

Պատ.՝900 գ պղինձ, 540 գ կապար

Leave a Reply