Դերբայ դասարանական

1. Յուրաքանչյուր շարքից մեկական բաղադրիչ վերցնելով` բաղադրյալ դերանուններ կազմի՛ր:

Ա. Այս, այդ, այն, նույն, որ, քանի, ինչ, ոչ:

Բ. Ինչ, տեղ, պես, քան, պիսի, երորդ:

Այսպես, այսինչ, այստեղ, այսքան, այսպիսի

Այդտեղ, այդպես, այդքան, այդպիսի

Այնինչ, այնտեղ, այնպես, այնքան, այնպիսի

Նույնտեղ, նույնպես, նույնքան

Որտեղ, որպես, որքան, որերորդ

Քանիերորդ

Ինչպես, ինչպիսի,

Ոչինչ,

2. Տրված դերանուններով բառեր կազմի՛ր:

Ես, ինքը (իր կամ յուր), այս, նույն, այլ, ամեն:

Եսասեր, ինքնակամ, այսպես, նույնպես, այլապես, ամենինչ

3. Տրված որոշյալ դերանուններով նախադասություններ կազմի՛ր:

Բոլոր, բոլորը, ամբողջ, ամբողջը, ամեն ինչ, յուրաքանչյուր, ամեն մի:

Բոլոր մարդիկ այսօր, չգիտեմ ինչու տխուր էին։

Երեկ իմ միջավայրում բոլորը երգ էին լսում։

Ամբողջ Ամերիկան երեկ տորթի տոնն էին նշում։

Երբ լինի հաջորդ նոր տարին ես ամբողջը կհիշեմ։

Այսօր ամեն ինչ իմ օրվա մեջ սխալ էր գնում։

Նրանցից յուրաքանչյուրը այսօր խաղ էին խաղում արթնանալուց հետո։

Ամեն մի մարդ չէր հիշում երեկվա եղածը։

4. Փակագծում տրված գոյականներն ու բայերը համաձայնեցրո՛ւ ընդգծված դերանունների հետ:

ճապոնացի երկարակյաց ձկնորսն ասում էր, որ իր ամբողջ սնունդն եղել է ծովակաղամբն ու հում ձուկը: Նա ամբողջ գյուղին խորհուրդ էր տալիս նույն ձևով սնվել:
Իր կյանքի բոլոր տարիներրը անցկացրել է նույն գյուղում:
Քնելու ընդունակությունը կորցրած երեխային քննելով`բոլոր բժիշկները ասացին, թե դա բացառիկ ու անհավանական դեպք է:
Քնաբեր դեղերից ոչ մեկը չազդեց:
Քառասուն տարի է, որ իր բոլոր գիշերները նվիրել է իր անձի զարգացմանը:
Ամբողջ գիշեր կարդում է, գրում ու նկարում:
Այդ օրը ոչ մի վթար չգրանցվեց:
Նոր մեքենան առայժմ ոչ մի հաջողություն չունի:
Ամբողջ արձակուրդը նվիրեց երեխայի ասած մեքենան գտնելուն:

5. Պարզի՛րթե տրված դերանուններն ի´նչ սկզբունքով են խմբավորվել և յուրաքանչյուր խմբին երեքչորս դերանուն ավելացրո՛ւ:

Ա. Ես, դու, այս, ինչ, որ, մի, նա, այդ, այն, դա, սա։
Բ. Ոչինչ, ամեն ոք, որտեղ, մեկմեկու, այստեղ, այնտեղ, այդտեղ, այսինչ, այնինչ, այդպես։
Գ. Ոչ ոք, ոչ մի, մի քանի, մեկն ու մեկը, բոլորը, մի քանիսը, նրանք, ոչ մեկ։

Ա խմբում պարզ են

Բ խմբում հոգնակի թիվ են ցույց տալիս

Գ խմբում քանակ