Դերբայ

1. Փակագծում տրված գոյականներն ու բայերը համաձայնեցրո՛ւ ընդգծված դերանունների հետ:

Ոչ ոք չիմանացավ, թե որտեղի՛ց  հայտնվեց:

Ոչ մեկը չփորձեց հակաճառել, նա այնքա˜ն բարկացած էր:

Բոլոր ճանապարհորդներւբ մի տեղ տարան :

Բոլորը հրավիրվեցին կիրակի օրվա հավաքին:

Կարծես թե ամբողջ քաղաքը հրապարակ լցվեց:

Ամբողջ (դառնալ) կրակի բաժին:

2. Կետերի փոխարեն գրի՛ր փակագծում տրված մենք անձնական դերանվան համապատասխան ձևերը:

Մեր քաղաքում հիմա շատ բան է փոխվել:
Երկար ժամանակ մեզ պատմում էր, թե որտե՛ղ է եղել և ինչե՛ր է տեսել:Հիմա նա մեզնից հեռու է հազարավոր կիլոմետրերով:
Գրում է, թե մեզնով է ապրում ու մեզ սպասելով է անցկացնում ժամանակը:
Մի  քանի տարի մեր տանը ապրեց:
Տատս … բողոքում է, բայց առանց … էլ չի դիմանում:

3. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք անձնական դերանունների համապատասխան ձևերով:

Ո՞վ եկավ:

Ես, դու, նա, ինքը, մենք, դուք, նրանք

Ո՞ւմ  պայուսակը:

իմ, քո, նրա, իր, մեր, ձեր, նրանց
Մոտենալ ո՞ւմ :

ինձ, քեզ, նրան, իրեն, մեզ, ձեզ, նրանց
Հեռանալ ումի՞ց:

ինձնից, քեզնից, նրանից, իրենից, մեզնից, ձեզնից, նրանցից
Հիանալ ումո՞վ:

ինձնով, քեզնով, նրանով, իրենով, մեզնով, ձեզնով, նրանցով