Եղեգնուհին մաս չորորդի առաջադրանքներ

Դեղինով նշված բառերի բացատրությունը սովորել անգիր:

Հերթով-իրար ետևից

շյուղ-դալար ճյուղ

բղուղ-Պանրի՝ թթվի ևն մեծ կճուճ

թաքկացավ-թաքնվեց

Կանաչով նշված բառերը բաժանել մասերի և բացատրել:

Մշտադալար-միշտ+դալար- Միշտ դալար՝ կանաչ:

Իրիկնադեմին-իրիկուն+դեմ-երեկոյան

Խեղդվելուց հետո ի՞նչ էր դարձել Եղեգնուհին:

Հետո դարձավ ձուկ։

Ինպես Եղեգնուհին հայտնվեց պառավի տանը:

Եղեգնուհին ձուկ դարձավ հետո ծառ հետո տաշեղ և դարձավ եղեգնուհի պառավի տան առաջ։

Բնութագրեք Եղեգնուհուն:

Եղեգնուհին բարի էր, գեղեցիկ և միամիտ։

Leave a Reply