Եռանկյան չորս նշանավոր կետերը

AM=MB=>∆AMB հավասարասրուն է

<AOM=<MOB, OM=OM, <OBM=<MAO => <OMA=<OMB => MO կիսորդ ∆AMB

5*2=10