Երաժշտության հաշվետվություն

Ձեզ բարեկենդան, մեզ բարի զատիկ

Տալ Տալա

Վիճակի երգ — Շիրակի տարբերակ

Հեյ, գյուլ եմ

Leave a Reply