Ըմբոստի մահը

  • Մայրենի

Ըմբոստի մահը

1. Անծանոթ բառերը դուրս գրի՛ր և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ:

վաղեմ

2. Բնութագրի՛ր ըմբոստ ծառին՝  օգտագործելով  հատվածներ ստեղծագործությունից:

Իսկ նոր ծառը բարձրանում էր, անհագ բարձրանում և բոլոր այդ աղմուկի վրա ժպտում ու զվարճանում։

Նոր ծառերը, սակայն, անվրդով, անզգա կարծես այդ բոլոր հուզման՝ անցել էին գիջությունը, անցել գծված սահմանը, գնում էին դեպի վեր՝ ոստնելով ժայռերի վրայից,արհամարհելով արգելքները, պատռելով հողի կուրծքը։

3.  Բնութագրի՛ր անտառի ծառերին։

Ամբողջ անտառի ծառերը հուզվել էին։

4. Ո՞րն է ստեղծաործության հիմնական ասելիքը: 

Ստեղծագործության հիմնական ասելիքը նա է, որ պետք չէ հանձնվել և պետք է հասնել մեր ուզածին։

Leave a Reply