Թարգմանություն

  • Մայրենի

Слева — наблюдаемый в практически обычных условиях участок неба с расположенным на нем созвездием Ориона. Обратите внимание на группу из трех звезд примерно одинакового блеска, образующих пояс Ориона.

Справа — вид того же самого участка неба, если смотреть на него, находясь рядом с черной дырой.
Чрезвычайно сильное гравитационное поле черной дыры искривляет лучи света, вызывая тем самым весьма необычные оптические эффекты.

Ձախ կողմում `նկարված է երկնքի մի հատված, որը դիտվում է գրեթե սովորական պայմաններում, որի վրա գտնվում է Օրիոն համաստեղությունը: Նկատեք մոտավորապես նույն պայծառության երեք աստղերից բաղկացած խումբ, որոնք կազմում են Օրիոնի գոտին:

Աջ կողմում պատկերված է երկնքի նույն տարածքը, երբ դիտվում է սև անցքի մոտից:
Սև անցքի ծայրահեղ ուժեղ գրավիտացիոն դաշտը թեքում է լույսի ճառագայթները ՝ դրանով իսկ առաջացնելով շատ անսովոր օպտիկական էֆեկտներ:

Leave a Reply