Թարգմանություն

У Кати было два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык — один и нос — тоже один.— Скажи, бабушка, — просит Катя, — почему это у меня всего по два, а язык один и нос один?
— А потому, милая внучка, — отвечает бабушка, — чтобы ты больше видела, больше слышала, больше делала, больше ходила и меньше болтала, и нос свой курносый куда не надо не совала .Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному.

 

Կատյան ուներ երկու աչք, երկու ականջ, երկու ձեռք, երկու ոտք, մեկ լեզու, քիթն էլ մեկը։

-Ասա տատիկ,

-Խնդրեց Կատյան,

-Ինչո՞ւ ես ամեն ինչից ունեմ երկու հատ, բացի լեզվից ու քթից։

-Որպեսզի, իմ սիրելի թոռնիկ, -պատասխանեց տատիկը,-  շատ տեսնես, շատ լսես, շատ անես ինչ որ բան, շատ քայլես, քիչ բլբլաս և քո կճատ քիթը, որտեղ պետք չի, չխցկես։

-Ահա, թե ինչու կա միայն մեկ լեզու և մեկ քիթ:

Leave a Reply