Լեզվական առաջադրանք

  • Մայրենի

Հայտնի է, որ ամենից շատ Արևմտյան Հնդկաստանի Չերեպունջա շրջանում է անձրև գալիս։ Սակայն պարզվում է, որ երկրագնդում մի տեղ կա, որտեղ անհիշելի ժամանակներից անընդհատ անձրևում է։ Դա Հարավային Ամերիկայում է։ Անձրևի հեղինակը ջրվեժն է։ Ուժեղ քամին, որը միշտ փչում է լեռներից, ջրափոշին հարթավայր է տանում։ Այդտեղ ջրափոշին խոշոր կաթիլներ է դառնում ու որպես անձրև տեղում։

 

«Երկու կրակի արանքում լինել» նշանակում է շատ նեղ, վատ վիճակում գտնվել։ Մոնղոլիայում մի ժամանակ մի այսպիսի սովորություն կար։ Մոնղոլները կրակ էին պաշտում։ Մարդկանց կամ կենդանիներին ավելի ազնիվ, ավելի լավը դարձնելու համար անց են կացնում երկու կրակի արանքով։ Մոնղոլիա այցելած շատ եվրոպացիներ հրաժարվում են այդ ծեսից, որի էլ մահվան են դատապարտվում։

 

Ծարավ ագռավը թռավ կճուճի մոտ ջուր խմելու։ Կտուցը ջրին որ չհասավ, փորձեց կճուճը թեքել։ Բայց կճուճն ամուր կանգնել էր տեղում, ու ագռավը թեքել չկարողացավ։ Նա մի քիչ մտածեց ու մանր քարեր լցրեց կճուճի մեջ։ Ջուրը բարձրացավ, հասավ կճուճի բերանին։ Ու ագռավը հագեցրեց ծարավը։

 

Որոշեց, գտավ, կրծեց, ասաց, համոզեց, տարավ, ցույց տվեց, պսպղացին, բացվեց, փախչեցին, մտան, սեղմեցին, մնացին, լռելը, սողաց, երկարեց, ներս մտավ, թաքնվեցին, ասաց։

 

Leave a Reply