Լեզվական առաջադրանք

  • Մայրենի

Վճարել-վճարի՛ր-մի՛ վճարիր

Հաշվել-հաշվի՛ր-մի՛ հաշվիր

Հանել-հանի՛ր-մի՛ հանիր

Գումարել-գումարի՛ր-մի՛ գումարիր

Գողանալ-գողացի՛ր-մի՛ գողացիր

Բարձրանալ-բարձրացի՛ր-մի՛ բարձրացիր

Խաղալ-խաղա՛-մի՛ խաղա

Խոսել-խոսի՛- մի՛ խոսի

Փորել -փորի՛-մի՛ փորի

Գիտենալ-գիտեցի՛-մի՛ գիտեցի

Մոտենալ-մոտեցի՛-մի՛ մոտեցի

 

 

Ձկների բնակարանը ծովը չէ։

Հատուկ նշված տեղով չանցավ փողոցը։

Առանց ջրի կյանք չկա։

Ճահճուտներում փարթամ խոտ ու հսկա ծառեր չկան։

Առակագիր Կռիլովը երկար ժամանակ չաշխատեց Պետերբուրգի հանրային գրադարանում։

 

 

Խաչմերուկում շարժումը չի կառավարում լուսակիրը։

Այդ լճի ջրերը չեն սառչում։

Նա իր երգը չի հորինել ժողովրդի համար։

Շունչը պահած մարդը չի կարողանում ջրի տակ մի րոպեից ավելի դիմանալ։

Նա չեր հետաքրքրվում ամեն ինչով։

Նրա հարցերի թիվը հիմա չի մեծացել։

Երկու գրքերն իրարից չեն տարբերվում։

 

 

 

 

Leave a Reply