Լեզվական առաջադրանք

  • Մայրենի

Գլուխ տալ

Շառ անել

Գլխով անել

Աչքով անել

Աչքով տալ

Քացի տալ

Քայլ անել

Ապառիկ տալ

Ելակ տալ

Բարև անել

Գառնարած-գառներին արածող մարդ

Բարեսիրտ-բարի սիրտ ունեցող

Չարամիտ-չար միտք ունեցող

Լեռնագագաթ-լեռան գագաթ

Արագահոս-արագ հոսող

Հարթավայր-հարթ վայր

Աստղագիտություն-աստղերի մասին գիտություն

Սրտիկ-փոքր սիրտ

Կեչուտ-անտառ

Վիպագիր-վեպ գրող մարդ

Մեծագլուխ-մեծ գլուխ ունեցող

Սրընթաց-արագ ընթացող

Երկերեսանի-երկու երես ունեցող

Զբոսայգի-զբոսնելու այգի

Սրամիտ-սուր միտք ունեցող

Հեռուստացույց-հեռու տեսնելու սարք

Պահարան-պահելու տեղ

Հայաստանցի-հայաստանում ապրող մարդ

Հանքափոր-հանք փորող

Գրագետ-գիր ու գիտություն իմացող

Պատմագիր-պատմություն գրող

Խաղագիրք-գիրք որի մեջ կան խաղեր

Խնդրագիրք-խնդիրների գիրք

Խնդրագիր-թուղթ որի մեջ գրված է խնդրանք

Մասրուտ-մասուրների այգի

Հեղինակավոր-հեղինակ ունեցող

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply