Լեզվական առաջադրանք

  • Մայրենի
  1. Կետերի փոխարեն հրիր ցտված բառերից մեկը:

Թոռնիկն արագ թռավ տատի գիրկը։(գիրկ, գիրք)

 

Միաժամանակ երեք գիրք Է կարպում: (գիրկ. գիրք)

 

հորդ անձրևը կտրվելու մ՛իտք չուներ: (հորդ, հորթ)

 

հորթ տրտինգ տալով վազեց մոր մոտ: (հորդ. հորթ)

 

 

  1. Կետ երի փոխարեն գրիր տրված բառերից մեկը:

որթերի մեջ անծանոթ մի աղջիկ տեսա: (որդ. որթ)

 

որդերի պատճառով ձկնորսության չգնացի: (որդ, որթ)

 

Շատ հաջող ավարտ ունեցավ մեր ձեռնարկը: (հաջող, հաչալ)

 

հաչող շունը կծան չի լինում: (հաջող, հաչող)

 

երեխայի կտրիչ ատամներն արդեն դուրս էին եկել: (կտրիչ, կտրիճ)

 

Իմ բոլոր կտրիճ ընկերները հավաքվել են այսօր: (կտրիչ, կտրիճ)

 

  1. Կետերի փոխարեն գրիր տրված բառերից մեկը:

Նստելու համար մի հարթ տեղ եմ փնտրում: (հարդ, հարթ)

 

Քամին ամբողջ հարդը բարձրացրել ու պտտում Էր օդում: (հարդ. հարթ)

 

Տարբեր ախտեր քայքայել Էին մարմինը: (աղտ, ախտ)

 

Փոշիով ու աղտ Էր ծածկված փողոցը: (աղտ. ախտ)

 

Մի ուխտ քարավանից առանձնացել Էր: (ուղտ, ուխտ)

 

քո արած ուղտ թանկ է. բոլորիս համար: (ուղտ, ուխտ)

 

  1. Ընգծված բառերը փոխարինի՜ր հոմանիշներով: Ընտրածդ գրությունը ճշտիր բառարանի օգնությամբ:

խոսքս մի’կտրիր։

խոսքս մի ընդատիր

 

Մինչև երբ պիտի թաքուն պահես:

մինչև երբ պիտի գաղտնիք մնա։

 

Անձրևը ինչպես սկսվել Էր. այնպես էլ վերջացավ։

Անձրևը ինչպես սկսվել Էր. այնպես էլ կտրվեց։

 

Օդանավի իջնելը ոչ ոք չնկատեց։

Օդանավի վայրէջքը ոչ ոք չնկատեց։

 

երեխայի նման ուրախանում էին ու լիաթոք ծիծաղում։

երեխայի նման զվարճանում էին ու լիաթոք ծիծաղում։

 

եղնիկի ձագը մորն էր փնտրում։

եղնիկի երեխան մորն էր փնտրում։

 

  1. Ընդգծված բառերը փոխարինիր հոմանիշներով։ Ընրածդ բառերի գրությունը ճշտիր բառարանի օգնությամբ։

                                սովորական

Հորեղբորս տղան մրջյուններով շատ Է հետաքրքրվում։ մրջյունները կանոնավոր զորք ունեն և դրկից միջատների դեմ պատերազմելու են դուրս գալիս կանոնավոր շարքերով։ Մրջյուններն Էլ թշնամիներ ունեն, դրանք խոշոր ճանճերն են։ Թափառաշրջիկ մրջյունները  ճանապարհորդում են մայրամուտին և գիշերը։

 

Իմ գրած

Հորեղբորս որդին մրջյուններով շատ Է հետաքրքրվում։ մրջյունները կանոնավոր զորք ունեն և հարևան միջատների դեմ պատերազմելու են դուրս գալիս կանոնավոր շարքերով։ Մրջյուններն Էլ ոսոխ ունեն, դրանք խոշոր ճանճերն են։ Թափառաշրջիկ մրջյունները շրջում են մայրամուտին և գիշերը։

 

 

 

 

 

Leave a Reply